הרצאות

"The Legacy of Religious Violence in Judaism" -

הרצאה מאת גדעון ארן, בסוף חודש אפריל 2014, בג'נבה, The Graduate Institute

בתאריך 29.4.14 ירצה פרופ' גדעון ארן בג'נבה, בנושא האלימות הדתית ביהדות. בהרצאתו לא יבקש לטעון, בשום אופן, שהיהדות היא יותר (או פחות) אלימה מכל דת אחרת.
עם זאת, מעדיף פרופ' גדעון ארן להתמקד ביחסים הדיאלקטיים שבין המסורת הדתית לבין האלימות בהיסטוריה ובמיתולוגיה היהודית, כולל בעולם היהודי העכשווי, במיוחד מדינת היהודים. בטענותיו של פרופ' גדעון ארן לגבי האלימות הדתית היהודית, מבליעות מודל תאורטי כללי של אלימות דתית, שניתן ליישם בהקשר השוואתי.
הרצאה זו מציעה סקירה חלקית של מרכיבי המסורת יהודית הנוגעים לאלימות, והמחשה של התפתחותם והשפעתם מימי התנ"ך, דרך ימי הביניים, העידן המודרני וימינו אנו.
בהרצאה ינתח גדעון ארן את הטרנספורמציות שעברו מוטיבים אלימים אלו, תוך בחינה של נסיבות חברתיות ותרבותיות משתנות, שורשים חברתיים ופוליטיים והשלכותיהם והקשר שלהם למסורת יהודית אחרת.
פרופ' גדעון ארן ינסה להתחקות אחר צמיחה ועיבוד של מוטיבים עתיקים אלו במשך הזמן, ולבחון את ההתנהגות האלימה של ימינו לאור אותם מוטיבים. כמו כן, לאורך ההרצאה תוסבר הדינמיקה שמאפיינת את האלימות ביהדות ואת הטבע הפרדוקסלי שלה. 

הזמנה להרצאה של פרופ' גדעון ארן
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה