יום שלישי, 30 בספטמבר 2014

התקֵפוּת המתודולוגית של תורת התיקון והבירון

גם אם אפשר להתווכח על התקֵפוּת המתודולוגית של תורת התיקון והבירור לצורך הדיון בטרור מתאבדים, ושל הדיון ב'ראש' החרדי ובטיפול במתים בזירה בכלל, מומלץ להכיר בערך ההיוריסטי שלהם. את החומרים המובאים כאן אפשר לקרוא כבסיס לעוד מחשבה, הסבר שאינו מלא ובלעדי למבנה העומק של התופעה הסתומה שלפנינו.

מאת: פרופ' גדעון ארן

סוציולוג פלסטינאי לו הצגתי את תזת ההתבוללות הגופנית הנ"ל, אמר שאינו יכול לדחות את עיקרי הדברים על הסף. אך הוסיף שבמקביל ובניגוד ל"אימפולס" ההתחברות של הממ"ת, יש לו גם רתיעה מולדת ממגע גוף – חי או מת - עם יהודים הנחשבים בעיני מוסלמים אדוקים בזויים וטמאים ממש כחזירים.

ראה בעניין זה את ההצעה שהעלו פעם 'גורמי ביטחון' להרתיע ממ"תים מלבצע את זממם ע"י האיום שיטמנו את גופותיהם בקבר אחד עם פגרי חזירים.

לקוח ממאמרו של גדעון ארן "Contemporary Jewish Mysticism and Palestinian Suicide Bombing"

מהן תוצאות מעשיו של הממ"ת?

על בסיס התצפיות בזירת טרור המתאבדים קשה להסיק בוודאות על שיקולי הממ"ת ומניעיו, אלא לתאר ולנתח את תוצאות מעשיו, שלא בהכרח התכוון להם וצפה אותם. לא נותר לנו אלא להסתפק במקומו של הט"מ במרחב התודעה, אולי התת-תודעה, של מתנדבי זקא, ובתפקיד שהממ"ת ממלא במערך הפרשני של החרדים המטפלים בגופות התוקפן וקורבנותיו.

מאת: פרופסור גדעון ארן

בדיווחיהם על הזירה ובהתנהגותם בזירה המתנדבים מציעים, במפורש או במובלע, הסברים לט"מ ומייחסים לממ"ת מיני רעיונות ותחושות. זו פרשנות 'אֶמית' במידה רבה, המעידה קודם כל על זקא עצמה, אבל יש בה תובנות מעניינות שעשויות להעשיר את הפרשנות ה'אתית' ולתרום לשכלול השערות על הדחפים והתכלית של הממ"ת ועל טבע הט"מ בכלל.

כך גם הפרשנות המקומית (הילידית) הנסמכת על מוטיבים מהמיתולוגיה הקבלית יכולה להיות מקור השראה למאמץ הבנת הט"מ והממ"ת, ולהוסיף חומרים למאגר רעיונות על הקונפליקט האזורי ועמדות הצדדים.


לקוח ממאמרו של גדעון ארן "Contemporary Jewish Mysticism and Palestinian Suicide Bombing"

יום רביעי, 17 בספטמבר 2014

המחתרת היהודית בשטחים והתכנית לפוצץ את כיפת הסלע

בראשית שנות השמונים נחשפה 'המחתרת היהודית בשטחים' שביצעה שורת מעשי טרור כנגד פלסטינאים ובהם הטלת רימון והריגת תלמידי מכללה בחברון ומלכוד מכוניות ופציעת ראשי ערים ביו"ש.

מאת: גדעון ארן


בדיעבד התגלה שתת-קבוצה מקרב אותם מתנחלים קנאיים  זממה לפוצץ את 'כיפת הסלע' שיחד עם מסגד אל-אקצא נחשבה בעיניהם "שיקוץ," במטרה להסיר את החרפה ובעיקר לקדם משמעותית את מהלך הגאולה המצוי במשבר.

בעוד הרס המבנים האסלאמיים על ההר נתפש ע"י בני החבורה המשיחית תנאי וזרז להקמת בית המקדש השלישי באותו אתר ממש, הם היו מודעים בהחלט לניתוח ריאל-פוליטי שחזה תגובה לוחמנית של מאות מיליוני מוסלמים ברחבי תבל שתצית מלחמת עולם שלישית.

ואף על פי כן לא נרתעו. אדרבא, הם פיללו לעימות הסופי הצפוי עם כל אויבי ישראל והיו משוכנעים בניצחון היהודי שיבטיח את השלמת הגאולה. רק הסתייגות רבנים מסוימים ממתן היתר לאקט המגה-טרוריסטי היא שעיכבה את המשך ההתארגנות שחבריה שאבו את ביטחונם מהידיעה שהתעוררותם תביא בהכרח להתגייסות שמימית שתכריע את הכף לטובתם.

גדעון ארן הוא פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, המתמחה בחקר הדת, מצד אחד, וקיצוניות ואלימות, מצד שני, ובעיקר מתמקד בנקודת המפגש בין שני התחומים.